Programming2014.12.09 05:32

0. QVtk 설정

QVTKWidgetPlugin.lib QVTKWidgetPlugin.dll을 

C:\bin\VTK\bin\Debug 에서 C:\Qt\4.7.0\plugins\designer 로 복사하면 QT Designer에서 QVtkWidget을 볼 수 있음

1. 가급적 멀티바이트 환경 사용 및 QT Addin 이용

2. 참조 경로 설정은 알아서..

3. 전처리기 설정

WIN32
_WINDOWS
_DEBUG
_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
_CRT_NONSTDC_NO_DEPRECATE
_CRT_SECURE_NO_WARNINGS
_SCL_SECURE_NO_DEPRECATE
_SCL_SECURE_NO_WARNINGS
VTK_IN_VTK
QT_DLL
QT_GUI_LIB
QT_CORE_LIB
QT_DEBUG
vtkRenderingCore_INCLUDE="$(ProjectDir)\vtkRenderingCore_AUTOINIT_vtkInteractionStyle_vtkRenderingOpenGL.h"

*vtkRenderingCore_INCLUDE 의 경우 Vtk 라이브러리에서 vtkRenderingCore_AUTOINIT_vtkInteractionStyle_vtkRenderingOpenGL.h 파일을 찾아 두고 적절한 위치에 두어 사용. QT 자체에서 사용되는 것 같고, 단순히 #define으로 처리하기는 어려운 듯

4. 종속성 설정

kernel32.lib
user32.lib
gdi32.lib
winspool.lib
shell32.lib
ole32.lib
oleaut32.lib
uuid.lib
comdlg32.lib
advapi32.lib
QtGuid4.lib
QtCored4.lib
vtkCommonCore-6.1.lib
vtksys-6.1.lib
vtkFiltersSources-6.1.lib
vtkCommonComputationalGeometry-6.1.lib
vtkCommonDataModel-6.1.lib
vtkCommonMath-6.1.lib
vtkCommonMisc-6.1.lib
vtkCommonSystem-6.1.lib
vtkCommonTransforms-6.1.lib
vtkFiltersGeneral-6.1.lib
vtkFiltersCore-6.1.lib
vtkCommonExecutionModel-6.1.lib
vtkGUISupportQt-6.1.lib
vtkFiltersExtraction-6.1.lib
vtkFiltersStatistics-6.1.lib
vtkImagingFourier-6.1.lib
vtkImagingCore-6.1.lib
vtkalglib-6.1.lib
vtkInteractionStyle-6.1.lib
vtkRenderingCore-6.1.lib
vtkFiltersGeometry-6.1.lib
vtkRenderingOpenGL-6.1.lib
vtkImagingHybrid-6.1.lib
vtkIOImage-6.1.lib
vtkDICOMParser-6.1.lib
vtkIOCore-6.1.lib
vtkzlib-6.1.lib
vtkmetaio-6.1.lib
vtkjpeg-6.1.lib
vtkpng-6.1.lib
vtktiff-6.1.lib
ws2_32.lib
Psapi.lib
comctl32.lib
wsock32.lib
glu32.lib
opengl32.lib
QtNetworkd4.lib

Posted by AmoebaBlog

댓글을 달아 주세요


티스토리 툴바